Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 29/maj/2011 20.4.2011 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská 30/maj/2011 20.4.2011 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k MZ č. 6/2010 18.4.2011 20% DPH - Dodatok k Mandátnej zmluve č. 6/2010 na výkon stavebného dozoru pre akciu „Obnova... BA-MA, s.r.o. 36721395  5 357,87 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2011 28.4.2011 Predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1825/6 Elster, s.r.o. 31421482  20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 6.5.2011 Multifunkčné ihrisko Ul. Dibrovova v meste Stará Turá
(zmena štatutára + zmena DPH z 19% na...
Cesty Nitra 34128344  65 100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/ZS/2011 2.6.2011 O zabezpečovaní poskytovania sociálnej služby a úhrade príspevku na prevádzku a príspevku... Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb 37 923 234  124,41 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2011 31.5.2011 Zriadenie vecného bremena na parc. č. 582/2 HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. 44195044   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ZS/2011 2.6.2011 O zabezpečení poskytovania sociálnej služby a úhrade príspevku na prevádzku a príspevku pri... Zariadenia pre seniorov a domov sociálnych služieb 37 923 234  177,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/162010/F.1062/011 14.6.2011 Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  587 998,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 590/2011/UZ 16.6.2011 Zmluva o revolvingovom úvere č. 590/2011 VÚB, a.s. 31320155  700 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 601/2011/UZ 16.6.2011 Zmluva o kontorentnom úvere č. 601/2011/UZ VÚB, a.s. 31320155  100 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 969/2011/UZ 16.6.2011 Dodatok č. 1: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 969 2011 UZ VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva č.5/2010 16.6.2011 Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá (stavebný dozor) BA-MA s.r.o. 36721395  23 160,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2011 7.7.2011 Vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie "Stará Turá, Trávniky-vodovod, zmena pred... Ing. Ivan Bosý Aut.Ing. 17656575  3 900,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2011 17.6.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 Ján Janík    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k MZ č. 8/2010 20.6.2011 Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve č. 8/2010 v súvislosti so zmenou sadzby DPH z 19 % na 20% BA-MA s.r.o. 36721395  159,50 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 40/soc./2011 21.6.2011 ZMLUVA O UBYTOVANÍ č. 40/soc./2011 uzatvorená na základe štatútu azylovej izby
Ľubica Robeková   46,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 967/2011/D 22.6.2011 Dodatok č. 1: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 967/2011/D VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 864939539 12.5.2011 Dodatok o pripojení (internet ZOS - služba ADSL Smart) GTS Slovakia, a.s. 35795662   
Detail Zmluva Odberateľská 44/maj/2011 28.6.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 884/1 Miroslav Líška    
Nastavenia cookies