Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 7.3.2012 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Dodávateľská 0100018678 15.3.2012 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu KOMUNÁLNA poisťoňa a.s. Vienna Insurance Group 31595545  1 426,05 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 20.3.2012 Správa majetku Základná umelecká škola 36125270   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 20.3.2012 Správa majetku Materská škola 36129453   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 21.3.2012 Správa majetku Centrum voľného času 36125270   
Detail Zmluva Odberateľská 28/maj/2012 3.4.2012 určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Odberateľská 14/maj/2012 4.4.2012 darovacia zmluva na pozemok parc. č. 13567/5 Martin Dolnák    
Detail Zmluva Odberateľská 29/maj/2012 12.4.2012 zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4965 a 4960/1 Marián Augustín a Martina Juhásiková    
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2012 16.4.2012 Zmluva o finančnom vklade do projektu "Načo chodiť pešky, keď môžu byť bežky". OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150  148,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/maj/2011 18.4.2012 kúpa nehnuteľností
- pozemok parc. č. 437 - zast. plocha o výmere 639 m2
- pozemok parc....
Martin Šec   55 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/maj/2012 2.5.2012 kúpa nehnuteľnosti - pozemok parc. č. 15087/7 Ján Michalec   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k č. Z-001/2007 18.5.2012 Doplnenie aktualizácie Automatizovaného systému právnych informácií (ASPI) o modul Komentáre... IURA EDITION spol. s. r. o. 31348262  1 361,02 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2012 28.5.2012 predaj nehnuteľnosti parc. č. 17391/9 CHIRANA-PREMA Energetika s.r.o. 36303666  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 30.5.2012 Revolvingový úver VÚB, a.s. 31320155  700 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/soc./2012 4.6.2012 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov zariadeniu pre seniorov Domicile n.o. na úhradu... Zariadenie pre seniorov Domicile n.o. 37923234  51 200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/2012/Kult 6.6.2012 Darovacia zmluva na poskytunutie peňažného daru na podporu vydania knižnej publikácie "Dejiny... Nadácia Tesco 42184126  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/ext/2012 6.6.2012 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2011 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/ext/2012 6.6.2012 Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2010 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 221120108 8.6.2012 Zmluva o inzercii pre podujatie Staroturiansky jarmok region PRESS, s.r.o. 36252417  89,04 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 6/2012/kult 13.6.2012 Darovacia zmluva na podporu grantového systému pre šport v meste Stará Turá - spoločnosť... SEVOTECH, spol. s. r. o. 36013561  1 000,00 EUR 
Nastavenia cookies