Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 15.3.2013 Správa majetku mesta Základná umelecká škola 36125270   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 18.3.2013 Správa majetku mesta Materská škola 36129453   
Detail Zmluva Odberateľská 25/SOC/2013 19.3.2013 Zmluva o ubytovaní Chmelík František   65,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/31/maj/2013 19.3.2013 Kúpa nehnuteľností D. V.   4 141,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/5/maj/2013 22.3.2013 kúpa nehnuteľností V. T.   13 287,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/31/maj/2013 22.3.2013 Kúpa nehnuteľností E. V.   4 141,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/21/maj/2013 25.3.2013 Kúpa nehnuteľností I. S.   7 424,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/1/maj/2013 25.3.2013 Kúpa nehnuteľností B. R.   3 841,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 27/ext/2013 25.3.2013 Dohoda o poskytnutí náhrady za nútené obmedzenie užívania nehnuteľností UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967  9 770,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ST-01/2013 27.3.2013 Spracovanie územného plánu zóny Dráhy Ecocities, s.r.o. 36860689  8 790,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/10/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností M. G.   33 928,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/34/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností M. G.   2 216,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/7/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností L. J.   20 040,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/11/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností D. J.   8 666,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/17/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností B. N.   3 867,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/35/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností D. G.   4 432,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/6/maj/2013 4.4.2013 Kúpa nehnuteľností D. K.   35 792,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/27/maj/2013 5.4.2013 Kúpa nehnuteľností V. V.   4 141,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/9/maj/2013 9.4.2013 Kúpa nehnuteľností A. H.   39 642,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 29/SOC/2013 10.4.2013 Zmluva o ubytovaní Chmelík František   166,83 EUR 
Nastavenia cookies