Zmluva č. 82/ext/2012

Typ: Dodávateľská
Číslo: 82/ext/2012    
Predmet : Zmluva o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody 
Partner: ICS Systems, s.r.o.
IČO: 36306452
Adresa: Mýtna 558/10, 91601 Stará Turá
Poznámka: do 1.12.2014
Dátum zverejnenia: 3.12.2012 
Dátum uzavretia zmluvy: 29.11.2012 
Dátum účinnosti: 1.12.2012 
Platnosť do: 30.11.2013 
Cena s DPH: 35.00 EUR 
  Zmluva o pripojení č. 82/ext/2012, ICS Systems, s.r.o. - textová forma, Veľkosť: 300.3 kB
  Zmluva o pripojení č. 82/ext/2012, ICS Systems, s.r.o. - scan, Veľkosť: 995.58 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Dodatok k zmluve o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody

Dodatok: Dodatok k zmluve o pripojení - pripojenie do siete internet pre wi-fi zónu na Námestí slobody (zvýšenie rýchlosti)

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2014 do 30.11.2014

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2012 do 31.12.2012 a 1.1.2013 do 31.1.2013

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2013 do 30.4.2013

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2013 do 31.5.2013

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2013 do 30.6.2013

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2013 do 31.7.2013

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2013 do 31.8.2013

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2013 do 30.9.2013

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 16.10.2013 do 30.11.2013

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2013 do 31.12.2013

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2014 do 31.1.2014

Faktúra: Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.2.2014-28.2.2014)

Faktúra: Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.3.2014-31.3.2014)

Faktúra: Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.4.2014-30.4.2014)

Faktúra: Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.5.2014-31.5.2014)

Faktúra: Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.6.2014-30.6.2014)

Faktúra: Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.7.2014-31.7.2014)

Faktúra: Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.8.2014-31.8.2014)

Faktúra: Internet (w-fi) na Námestí slobody (1.9.2014-30.9.2014)

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2014 do 31.10.2014

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2014 do 31.12.2014

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2015 do 31.01.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.02.2015 do 28.02.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.03.2015 do 31.03.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.04.2015 do 30.04.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.05.2015 do 31.05.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2015 do 30.06.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.07.2015 do 31.07.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.08.2015 do 31.08.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.09.2015 do 30.09.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.10.2015 do 31.10.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2015 do 30.11.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2015 do 31.12.2015

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.01.2016 do 31.01.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.02.2016 do 29.02.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.03.2016 do 31.03.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.04.2016 do 30.04.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.05.2016 do 31.05.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.06.2016 do 30.06.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.07.2016 do 31.07.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.08.2016 do 31.08.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.09.2016 do 30.09.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.10.2016 do 31.10.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.11.2016 do 30.11.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.12.2016 do 31.12.2016

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.1.2017 do 31.1.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.2.2017 do 28.2.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.3.2017 do 31.3.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 01.4.2017 do 30.4.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2017 do 31.5.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2017 do 30.6.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2017 do 31.7.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2017 do 31.8.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2017 do 30.9.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2017 do 31.10.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2017 do 30.11.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2017 do 31.12.2017

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2018 do 31.1.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2018 do 28.2.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2018 do 31.3.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2018 do 30.4.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2018 do 31.5.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2018 do 30.6.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2018 do 31.7.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2018 do 31.8.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2018 do 30.9.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2018 do 31.10.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2018 do 30.11.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2018 do 31.12.2018

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2019 do 31.1.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2019 do 28.2.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2019 do 31.3.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2019 do 30.4.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2019 do 31.5.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2019 do 30.6.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2019 do 31.7.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2019 do 31.8.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2019 do 30.9.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2019 do 31.10.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2019 do 30.11.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2019 do 31.12.2019

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2020 do 31.12.2020

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2020 do 29.2.2020

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2020 do 31.5.2020

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2020 do 31.7.2020

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2020 do 31.8.2020

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2020 do 30.9.2020

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2020 do 30.9.2020

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2020 do 30.11.2020

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2020 do 31.12.2020

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2021 do 31.1.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2021 do 28.2.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2021 do 31.3.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2021 do 30.4.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2021 do 30.5.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2021 do 30.6.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2021 do 31.7.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2021 do 31.8.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2021 do 30.9.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2021 do 31.10.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2021 do 30.11.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2021 do 31.12.2021

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2022 do 31.1.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2022 do 28.02.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2022 do 31.3.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2022 do 30.4.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2022 do 31.5.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2022 do 30.6.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2022 do 31.7.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2022 do 31.8.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2022 do 30.9.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2022 do 31.10.2022, upomienka

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2022 do 30.11.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2022 do 31.12.2022

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.1.2023 do 31.1.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2023 do 28.2.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2023 do 31.3.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2023 do 30.4.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2023 do 31.5.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2023 do 30.6.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.7.2023 do 31.7.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.8.2023 do 31.8.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.9.2023 do 30.9.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.10.2023 do 31.10.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2023 do 30.11.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.12.2023 do 31.12.2023

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.11.2024 do 31.01.2024

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.2.2024 do 29.02.2024

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.3.2024 do 31.3.2024

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.4.2024 do 30.4.2024

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.5.2024 do 31.5.2024

Faktúra: Internet (wi-fi) na Námestí slobody od 1.6.2024 do 30.6.2024

Nastavenia cookies