Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 10/28/maj/2013 21.6.2013 kúpa nehnuteľností L. M.   10 317,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 25.6.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  585 800,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 25.6.2013 Úhrada kúpnej ceny za BD STINEX, s.r.o. 36295370   
Detail Zmluva Odberateľská 45/maj/2013 27.6.2013 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/76, 45/95, 45/105 DAVL, s.r.o. 36344176   
Detail Zmluva Odberateľská 3 2.7.2013 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Odberateľská 49/maj/2013 2.7.2013 Výpožička požiarneho vozidla AVIA valník Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská 07/2013 30.7.2013 Projekt stavby na „Sám s priateľmi, či rodinou, na bicykloch pod Javorinou“, Dubník I. -... expensa spol. s r.o. 47 056 070  840,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 51/maj/2013 8.8.2013 Bezodplatná výpožička časti HZ Drgoňova Dolina MyjavaNET, s.r.o. 46682571   
Detail Zmluva Dodávateľská 42/Ext/2013 21.8.2013 Audit individuálnej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2012 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 43/Ext/2013 21.8.2013 Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta Stará Turá za rok 2012 NOVOAUDIT spol. s r.o. 34120181  3 600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 211/AO/13 28.6.2013 Zmluva o dodávke pitnej vody PreVaK, s.r.o. 359115749   
Detail Zmluva Dodávateľská 55/Ext./2013 30.8.2013 Zmluva o dielo Jozef Podolan 34549617  20 700,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 3.9.2013 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 61/Kult/2011 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Odberateľská 46/maj/2013 11.9.2013 Predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku parc. č. 56 Bytový dom Hurbanova č. 156   69,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 14 17.9.2013 Nájom nadobecného skupinového vodovodu Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. 36306410  5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 4 17.9.2013 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská zo dňa 30.8.2013 30.8.2013 Externý manažment Region Partner, n.o. 37923391  980,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 59/maj/2013 2.10.2013 Darovanie nehnuteľností Milan Čudrnák    
Detail Zmluva Dodávateľská SC2013/050/STARÁ TURÁ 30.9.2013 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a. s. 45860637   
Detail Zmluva Odberateľská 57/maj/2013 4.10.2013 Darovanie nehnuteľností Mgr. Janka Olléová    
Nastavenia cookies