Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/VYS/HLZ/2020 27.1.2020 Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  2 620 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/MAJ/HLZ/2022 15.6.2022 Záložná zmluva k úveru č. 300/48/2022 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  2 290 223,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221101201170102 25.1.2013 Dodatok č. 2/DZ221101201170102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  1 895 796,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/VYS/HLZ/2021 9.6.2021 Spracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie služieb inžinierskej činnosti a na... STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  1 883 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/43/2020 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 861 496,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/EKO/HLZ/2021 19.10.2021 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  1 800 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 93/EKO/HLZ/2022 23.5.2022 Zmluva o úvere č. 300/48/2022 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 761 710,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/VYS/HLZ/2020 27.1.2020 Prestavba objektu Domu Špecialistov súp.č. 373 na bytový dom, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  1 705 980,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/VYS/HLZ/2022 29.3.2022 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác súvisiacich so stavbou: "KONVERZIA ŠKOLY NA... STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  1 542 027,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba objektu internátu s.č. 377 na bytový dom, Stará Turá Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 431 920,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/44/2020 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 430 065,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/MAJ/HLZ/2022 24.10.2022 Zriadenie záložného práva na bytový dom súp. č. 373 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 430 065,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba objektu domu špecialistov s.č. 373 na bytový dom, Stará... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1 100 050,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 9.2.2012 Revolvingový úver VÚB, a.s. 31320155  1 030 000,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/MAJ/DOD/2021 7.1.2021 Doplnenie majetku do správy Materská škola 51490609  958 730,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/MAJ/HLZ/2020 2.9.2020 Dotácia na obstaranie 57 nájomných bytov v BD 377 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  954 520,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 23/MAJ/HLZ/2022 23.6.2022 Záložná zmluva na BD 377 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  954 520,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300/249/2015 9.6.2015 Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 31749542  781 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD059/2015 30.11.2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  743 796,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2115340701 22.12.2015 Realizácia prác na zákazke "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará... ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  743 796,88 EUR 
Nastavenia cookies