Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/VYS/HLZ/2020 27.1.2020 Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  2,620,980.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 33/MAJ/DOD/2023 28.9.2023 Záložné právo pre ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 31749542  2,305,407.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/MAJ/HLZ/2022 15.6.2022 Záložná zmluva k úveru č. 300/48/2022 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  2,290,223.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/MAJ/DOD/2023 5.6.2023 Zmena zmluvných podmienok, úprava ceny diela STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  2,037,532.76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221101201170102 25.1.2013 Dodatok č. 2/DZ221101201170102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  1,895,796.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/VYS/HLZ/2021 9.6.2021 Spracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie služieb inžinierskej činnosti a na... STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  1,883,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 44/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/43/2020 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1,861,496.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/EKO/HLZ/2021 19.10.2021 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  1,800,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/MAJ/DOD/2023 4.9.2023 Navýšenie úveru o 11680€ Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1,773,390.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 93/EKO/HLZ/2022 23.5.2022 Zmluva o úvere č. 300/48/2022 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1,761,710.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/VYS/HLZ/2020 27.1.2020 Prestavba objektu Domu Špecialistov súp.č. 373 na bytový dom, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  1,705,980.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/VYS/HLZ/2022 29.3.2022 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác súvisiacich so stavbou: "KONVERZIA ŠKOLY NA... STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  1,542,027.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba objektu internátu s.č. 377 na bytový dom, Stará Turá Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1,431,920.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 45/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/44/2020 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1,430,065.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 40/MAJ/HLZ/2022 24.10.2022 Zriadenie záložného práva na bytový dom súp. č. 373 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1,430,065.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/MAJ/HLZ/2023 20.3.2023 Záložné právo na BD 373 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1,430,065.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba objektu domu špecialistov s.č. 373 na bytový dom, Stará... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  1,100,050.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 9.2.2012 Revolvingový úver VÚB, a.s. 31320155  1,030,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/MAJ/DOD/2021 7.1.2021 Doplnenie majetku do správy Materská škola 51490609  958,730.18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 50/MAJ/HLZ/2020 2.9.2020 Dotácia na obstaranie 57 nájomných bytov v BD 377 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  954,520.00 EUR 
Nastavenia cookies