Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 23/MAJ/HLZ/2022 23.6.2022 Záložná zmluva na BD 377 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  954,520.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300/249/2015 9.6.2015 Zriadenie záložného práva v prospech ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 31749542  781,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD059/2015 30.11.2015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará Turá - II. etapa ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  743,796.88 EUR 
Detail Faktúra došlá 2115340701 22.12.2015 Realizácia prác na zákazke "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia mesta Stará... ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  743,796.88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. DZ221401201950101 14.4.2011 zmena štatutárneho zástupcu, výdavkov na realizáciu aktivít projektu, termínu ukončenia... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  743,648.29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 322/2015-2050-1200 11.11.2015 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu "Rekonštrukcia a... Ministerstvo hospodárstva SR 00686832  726,118.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 590/2011/UZ 16.6.2011 Zmluva o revolvingovom úvere č. 590/2011 VÚB, a.s. 31320155  700,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 30.5.2012 Revolvingový úver VÚB, a.s. 31320155  700,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 65/maj/2015 1.7.2015 Kúpa bytového domu s 15 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  671,250.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 55/maj/2016 19.12.2016 Kúpa BD 15 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  670,417.65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 300/63/2017 3.10.2017 Záložná zmluva na BD č. 306/27 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  670,417.65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221101206050101 31.10.2011 Zmena výšky celkových investičných nákladov a oprávnených výdavkov Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  668,882.93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 300/249/2015 17.12.2015 Zriadenie záložného práva na BD Hlubockého 676 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  663,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/maj/2012 31.10.2012 zmluva o budúcej zmluve STINEX, s.r.o. 36295370  630,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KŽP-PO4-SC431-2017-19/G254 16.5.2018 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: Zníženie energetickej... Ministerstvo životného prostredia 42181810  624,559.96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 66/maj/2014 6.11.2014 Kúpa BD 14 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  623,466.85 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/výst./2019 17.5.2019 Zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy na ul. Hurbanova 142, alokované... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  591,916.55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/162010/F.1062/011 14.6.2011 Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  587,998.80 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 25.6.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade AQUATUR a.s. 36340456  585,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 2.10.2014 Zákazka "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" Komunálna technika s.r.o. 35935545  546,752.00 EUR 
Nastavenia cookies