Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá 41230014 26.7.2023 Predaj pozemkov Lidl Slovenská republika v. o. s. 35 793 783  207,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/VYS/HLZ/2023 2.2.2023 Konverzia strednej školy na mestský úrad - Mobiliár a ostatné vybavenie QEX, a.s. 00587257  206,157.84 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021041 16.9.2021 Stavebné práce na stavbe: Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  205,470.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/KP/HLZ/2023 4.7.2023 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z302091DBI3-91-108_Riešenie... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  205,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230453 1.11.2023 2. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  204,165.34 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022059 8.8.2022 stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na Mestský úrad, stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  203,469.41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/MAJ/HLZ/2022 11.10.2022 Úprava výšky nájomného od 15.10.2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  201,136.32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 100/ek/2015 9.10.2015 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  200,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021024 24.6.2021 stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  199,533.97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 11.7.2014 Uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie diela na zákazku "Verejné osvetlenie mesta... ELTODO OSVETLENIE s.r.o. 36170151  198,110.75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 30.9.2014 Projekt "Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa" Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801  198,110.75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/VYS/DOD/2023 15.6.2023 Zmena termínu dodávky, zmena platobných podmienok + zmena v niektorých položkách dodávky -... QEX, a.s. 00587257  196,458.24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 64/SOC/HLZ/2022 29.6.2022 ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Oprava havarijného stavu strechy telocvične Základnej...
BENY STAV Prievidza,s.r.o. 36683744  194,519.26 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/EKO/HLZ/2020 14.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Ministerstvo financií Slovenskej republiky 00151742  192,474.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000007 18.3.2015 Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... Komunálna technika s.r.o. 35935545  192,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021019 24.6.2021 stavebné práce na stavbe Prestavba objektu internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  190,009.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190460019 20.7.2011 Stavebné práce za mesiac jún v zmysle zmluvy o dielo na realizácií stavby "Revitalizácia... Strabag s.r.o. 17317282  188,964.10 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190047 9.10.2019 Stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej školy na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  186,083.81 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600501809 31.10.2011 Stavebné práce na stavbe. "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ v Starej Turej" Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  179,510.83 EUR 
Detail Faktúra došlá 232000397 23.6.2023 Konverzia strednej školy na mestský úrad - mobiliár a ostatné vybavenie QEX, a.s. 00587257  179,158.44 EUR 
Nastavenia cookies