Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 51/MAJ/HLZ/2019 18.11.2019 Zmluva o výpožičke - hasičská automobilová striekačka IVECO CAS 15 EČ: TN 095 EH - DHZM... SR Ministerstvo vnútra SR 00151866  114,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021078 20.12.2021 Stavebné práce na stavbe: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  112,256.76 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190052 5.11.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  111,144.28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/VYS/HLZ/2021 9.8.2021 Konverzia školy na mestský úrad - búracie práce DIKRA s.r.o. 47465590  107,961.53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/14/IZO 12.12.2014 Zateplenie obvodového plášťa telocvične ZŠ na ul. Komenského v Starej Turej IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  107,091.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015087 26.8.2015 Zateplenie telocvične ZŠ Ul. Komenského Stará Turá IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  107,091.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022003 21.2.2022 Stavebné práce na stavbe: prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom,... STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  106,921.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 31/MAJ/DOD/2023 4.9.2023 Navýšenie úveru o 35840€ Štátny fond rozvoja bývania 31749542  104,230.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Zmluva o úvere na stavbu: Prestavba obj. internátu s.č. 377 na bytový dom, Stará Turá - SO 06... Štátny fond rozvoja bývania 31749542  102,150.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023004 6.2.2023 Stavebné práce na: Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  100,886.42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 87/ext/2016 (38/maj/2016) 28.9.2016 Rámcová kúpna zmluva - nákup kontajnerov PRIMUS spol. s r.o. 31632548  100,852.80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 601/2011/UZ 16.6.2011 Zmluva o kontorentnom úvere č. 601/2011/UZ VÚB, a.s. 31320155  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 11 26.2.2014 Úprava nájomného pre rok 2014 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 13 3.11.2014 Úprava výšky nájomného pre rok 2015 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 14 15.1.2016 Výška nájomného pre rok 2016 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 63/EX/2016 14.7.2016 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.15 23.1.2017 Nájomné na rok 2017 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 16 15.1.2018 Úprava výšky nájomného pre rok 2018 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/2018/EKON 14.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 17 30.5.2019 Úprava výšky nájomného na rok 2019 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Nastavenia cookies