Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 201742 4.8.2017 Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá STINEX, s.r.o. 36 295 370  268,160.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/Ext./2013 28.2.2013 Zmluva o dielo Eduard Bečka - ELMA 33674752  262,293.13 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KaHR-22VS-1001/0289/95 5.3.2013 Zmluva o poskytnutí NFP Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801  249,850.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201539 28.7.2015 Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. STINEX, s.r.o. 36 295 370  249,380.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/KP/HLZ/2020 16.6.2020 Stavebné práce na Cyklochodníku kataster Stará Turá.
Projekt Z Bielych Karpát k Baťovmu...
COLAS Slovakia, a.s. 31651402  249,100.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021066 3.12.2021 Stavebné práce - Prestavba objektu internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  249,064.15 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022039 16.6.2022 Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  238,952.82 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 18/KP/HLZ/2020 1.10.2020 Zmluva o úvere č. 953/CC/20 Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653  236,645.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021051 6.10.2021 Prestavba objektu internátu na BD Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  230,737.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021004 5.4.2021 stavebné práce Prestavba objektu internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  225,186.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 59/MAJ/HLZ/2021 13.12.2021 Zmena zmluvných podmienok Lesotur s.r.o. 36715191  220,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2023020 21.3.2023 stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  216,189.44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/VYS/HLZ/2022 2.8.2022 Obnova bytového domu Ul. Mýtna 595/58 Stará Turá DIKRA s.r.o. 47465590  215,298.29 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/VYS/HLZ/2019 16.10.2019 Rekonštrukčné práce na MŠ 153 ul. Hurbanova Stará Turá UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  214,615.91 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/VYS/HLZ/2020 8.1.2020 Prestavba 1.NP a 2.NP objektu Technotur súp.č. 380 na bytové jednotky, Stará Turá DIKRA s.r.o. 47465590  214,300.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13/VYS/HLZ/2022 7.10.2022 Konverzia strednej školy na mestský úrad, Stará Turá - SO 04 parkovacie plochy, komunikácie a... DIKRA s.r.o. 47465590  214,080.01 EUR 
Detail Faktúra došlá 51200368 17.9.2020 Stavebné práce - Cyklochodník COLAS Slovakia, a.s. 31651402  211,304.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 51230347 25.8.2023 1. časť stavebné práce_ Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:... COLAS Slovakia, a.s. 31651402  207,547.66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/MAJ/HLZ/2022 10.5.2022 Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Lidl Slovenská republika v. o. s. 35 793 783  207,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 29/MAJ/HLZ/2023 17.7.2023 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 1050/1 a parc. č. 1042/8 Lidl Slovenská republika v. o. s. 35 793 783  207,000.00 EUR 
Nastavenia cookies