Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská 63/EX/2016 14.7.2016 Zmluva o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.15 23.1.2017 Nájomné na rok 2017 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 16 15.1.2018 Úprava výšky nájomného pre rok 2018 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/2018/EKON 14.11.2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 17 30.5.2019 Úprava výšky nájomného na rok 2019 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 3/EKO/DOD/2019 19.12.2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o krátkodobej finančnej výpomoci AQUATUR a.s. 36340456  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 8/MAJ/HLZ/2021 28.1.2021 Predaj nehnuteľností - pozemok parc. č. 612, stavba dielní bez súp. č. a nadstavba dielní STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/MAJ/DOD/2022 10.5.2022 Nájomné a platobné podmienky na rok 2022 Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/MAJ/HLZ/2023 13.3.2023 Nájomné a platobné podmienky Lesotur s.r.o. 36715191  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/OSS/HLZ/2024 18.1.2024 Zmluva o poskytnutí dotácie na prevádzku športových zariadení vo vlastníctve a správe MŠA... Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  100,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2018/08431 30.7.2018 Komunikácia a parkoviská vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá Cesty Nitra 34128344  99,477.17 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 51/MAJ/HLZ/2020 2.9.2020 Dotácia na výstavbu technickej vybavenosti k 57 b.j. v BD 377 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  99,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z201829665-Z 13.8.2018 Kompostéry SERVIS MDD s.r.o. 51193817  95,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 190100004 7.5.2019 Faktúra za dodanie kompostérov k projektu "Podpora predchádzania vzniku BRKO v Starej Turej" Servis MDD s. r. o. 51193817  95,500.00 EUR 
Detail Faktúra došlá FV23066 17.10.2023 Konverzia strednej školy na MsÚ : parkovacie plochy, komunikácie a chodníky - II. etapa DIKRA s.r.o. 47465590  91,700.84 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 9 7.10.2013 Navýšenie nájmu Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  90,522.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/MAJ/HLZ/2022 15.6.2022 Záložná zmluva k úveru č. 300/49/2022 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  88,907.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.14 TH 30.6.2017 Zmena výšky nájomného pre rok 2017 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  88,580.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 17 TH 2.1.2019 Úprava výšky nájomného pre rok 2019 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  88,580.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 5/MAJ/HLZ/2020 6.2.2020 Nájomné na rok 2020 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  88,580.00 EUR 
Nastavenia cookies