Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá ST19050 9.7.2019 Dodávka a montáž hracieho prvku a bezpečnostného povrchu BELLCROFT s.r.o. 36257761  82,389.36 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021029 16.9.2021 Stavebné práce : Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  81,254.57 EUR 
Detail Faktúra došlá 1600501751 31.10.2011 Stavbené práce na stavbe "Rekonštrukcia a modernizácia ZUŠ Stará Turá" Eiffage Construction Slovenská republika, s.r.o. 35740655  81,139.57 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 2013 11.2.2013 Vyhlásenie o nepeňažnom vklade Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  80,700.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 30/MAJ/HLZ/2022 16.9.2022 Kúpa nehnuteľnosti - pozemku parc. č. 4554/16 BIT s.r.o. 53 044 312  80,603.04 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 38/MAJ/HLZ/2021 22.9.2021 Predaj nehnuteľností na základe obchodnej verejnej súťaže SNP 71 Sandra Krúpová   80,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 57/MAJ/HLZ/2021 11.11.2021 Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  79,898.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 21210342 3.12.2021 Univerzálny traktor JOHN DEERE 5100M AGROSERVIS s.r.o. 31 441 751  79,898.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 47/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/137/2020 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  79,898.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 41/MAJ/HLZ/2022 24.10.2022 Zriadenie záložného práva na bytový dom 3733 (TV) Štátny fond rozvoja bývania 31749542  79,898.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/MAJ/HLZ/2023 20.3.2023 Záložné právo na BD 373 TV Štátny fond rozvoja bývania 31749542  79,898.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022042 21.6.2022 Prestavba objektu domu špecialistov na BD, Stará Turá - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  78,598.14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/MAJ/HLZ/2023 30.1.2023 Nájomné a platobné podmienky TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  78,580.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve 26.9.2017 Doplnenie bytového domu Hlubockého 306 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  77,542.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 51210539 23.11.2021 Oprava strešnej konštrukcie pavilónu F- telocvičňa Hurbanova 128/25 BENY-STAv Prievidza s.r.o. 36683744  76,527.84 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 15 NP 15.1.2018 Úprava výšky nájomného na rok 2018 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  76,080.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/VYS/HLZ/2023 2.2.2023 Konverzia strednej školy na mestský úrad - Stolárske práce Modern Interiér s.r.o. 510099587  75,629.95 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 8 22.2.2013 Nájom za TH TECHNOTUR s.r.o. 36704482  75,522.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 10 29.9.2014 Nájom Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  75,522.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0801180520 13.11.2018 Stavebné práce chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova Stará Turá Cesty Nitra 34128344  75,434.40 EUR 
Nastavenia cookies