Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 34/MAJ/DOD/2023 28.9.2023 Záložné práva pre ŠFRB Štátny fond rozvoja bývania 31749542  135,499.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 46/MAJ/HLZ/2020 6.8.2020 Záložná zmluva k úverovej zmluve č. 300/94/2020 Štátny fond rozvoja bývania 31749542  132,795.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72/2018/08431 30.7.2018 Chodníky a cyklotrasa vnútrobloku, ul. SNP a ul. Hurbanova stará Turá Cesty Nitra 34128344  130,884.90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ŠK/HLZ/2021 27.1.2021 Zmluva o dielo- oprava strešného plášťa pavilónu F-telocvičňa ZŠ BENY-STAV Prievidza s.r.o. 36 683 744  128,789.81 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č.11 4.11.2014 Úprava výšky nájomného pre rok 2015 Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482  128,580.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.13 13.1.2017 Nájomné na rok 2017 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  128,580.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 200100254 21.6.2011 Vykonaná práca na diele "Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina" EURO-BUILDING, a.s. 35683066  128,245.63 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ISO102013 13.11.2013 Rekonštrukcia a zateplenie obvodového a strešného plášťa - MŠ na Ul. Hurbanova 142 Stará... IZOTECH Group, spol. s.r.o. 36301311  127,850.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021062 8.11.2021 Prestavba objektu Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom - stavebné práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  127,759.14 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021062 3.12.2021 Stavebné práce - Prestavba domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  127,759.14 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 12 21.12.2015 Úprava výška nájomného pre rok 2016 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  125,580.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021038 16.9.2021 Stavebné práce na stavbe: Prestavba Domu špecialistov súp. č. 373 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  122,481.13 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022106 21.11.2022 Stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na Mestský úrad, Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  121,125.53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2017-23/134 26.6.2018 Zmluva o poskytnutí NFP z Ministerstva životného prostredia SR
Projekt : "Podpora...
Slovenská agentúra životného prostredia 00626031  119,647.20 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022015 24.3.2022 Stavebné práce: Prestavba objektu internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o.   119,431.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021026 24.6.2021 stavebné práce Prestavba bjektu Domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  119,157.22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/maj/2016 26.1.2016 Darovacia zmluva - špeciálne vozidlo TATRA 815 CAS 32 Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  115,959.72 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2019019 5.2.2019 Dodávka a montáž herných prvkov detského ihriska vnútrobloku ul. Hurbanova Stará Turá BELLCROFT s.r.o. 36257761  115,476.36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/VYS/HLZ/2019 30.9.2019 "Odstránenie objektu bývalej jedálne na parc. č. 619 , Odstránenie objektu bývalej kotolne... DIKRA s.r.o. 47465590  115,340.93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/KP/HLZ/2021 2.6.2021 Darovacia zmluva-IVECO Ministerstvo vnútra SR 00151866  114,813.60 EUR 
Nastavenia cookies