Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 025/4.1MP/2013 13.2.2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia 42181810  543,968.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 121/ext/2015 16.12.2015 Úverová zmluva č. 246086-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  500,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 79/ext/2016 27.9.2016 Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 246086-2015 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. 00682420  500,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 52/MAJ/HLZ/2020 2.9.2020 Dotácia na obstaranie 32 nájomných bytov v BD 373 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  471,370.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 55/MAJ/HLZ/2022 16.12.2022 Zriadenie záložného práva na bytový dom súp. č. 373 Ministerstvo dopravy a výstavby SR 30416094  471,370.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 72/maj/2014 6.11.2014 Kúpa BD 11 b.j. STINEX, s.r.o. 36 295 370  469,803.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/OSR/DOD/2023 17.8.2023 Dodatok č. 2
Dielo: Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP: 302041BDG7
Regenerácia...
COLAS Slovakia, a.s. 31651402  460,305.65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/KP/HLZ/2022 7.6.2022 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  413,589.49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 30/KP/DOD/2022 8.12.2022 Dodatok č. 1
Dielo: Detské dopravné ihrisko Stará Turá_ projekt NFP:...
COLAS Slovakia, a.s. 31651402  412,165.06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/KP/HLZ/2022 31.8.2022 Zmluva o dielo Detské dopravné ihrisko Stará Turá. COLAS Slovakia, a.s. 31651402  411,444.16 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/OSR/DOD/2023 24.11.2023 DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č.... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 50349287  409,951.59 EUR 
Detail Faktúra došlá 201731 4.7.2017 Kúpa bytového domu na Hlubockého ul. súp. č. 306 Stará Turá STINEX, s.r.o. 36 295 370  402,250.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 201535 3.7.2015 Kúpa bytového domu na ul. Hlubockého 676/1 v Starej Turej. STINEX, s.r.o. 36 295 370  374,080.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2020081 14.12.2020 stavebné práce na stavbe:Prestavba internátu súp.č.377 na bytový dom Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  363,021.17 EUR 
Detail Faktúra došlá 2015000019 10.4.2015 Fakturujem Vám v zmysle Kúpnej zmluvy zo dňa 2.10.2014 pre projekt "Stredisko triedeného zberu... Komunálna technika s.r.o. 35935545  352,303.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021012 24.6.2021 stavebné práce prestavba objektu internátu na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  343,406.47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 22.2.2011 Zmena sadzby DPH z pôvodných 19 % na 20 % (Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul.... EURO-BUILDING, a.s. 35683066  324,000.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022088 17.10.2022 Stavebné práce na stavbe: Konverzia školy na MsÚ Stará Turá STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  317,933.45 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022080 22.9.2022 Realizácia stavebných prác Konverzia školy na MsÚ STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  284,548.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 101900470 8.10.2019 Realizačné práce na stavbe: Zníženie energetickej náročnosti MŠ 153 UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  274,790.68 EUR 
Nastavenia cookies