Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 232000397 23.6.2023 Konverzia strednej školy na mestský úrad - mobiliár a ostatné vybavenie QEX, a.s. 00587257  179,158.44 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 15/maj/2019 12.3.2019 Vklad majetku do základného imania Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811  177,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/VYS/HLZ/2023 4.10.2023 Vypracovanie projektovej dokumentácie podľa víťazného súťažného návrhu z verejnej... Mag.arch. Peter Stec, ArtD. 42266106  174,600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 76/SOC/DOD/2021 14.10.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo "Oprava havarijného stavu pavilónu K Základnej školy, Ul.... L.I.R.R., s.r.o. 36296414  173,619.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2022011 24.3.2022 Prestavba Domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  173,594.02 EUR 
Detail Faktúra došlá 10190058 22.11.2019 Vykonané stavebné práce na akcii: Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na ul.... UNISTAV spol. s.r.o. 31409539  169,917.38 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021021 24.6.2021 stavebné práce Prestavba objektu Domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  168,830.58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/MAJ/HLZ/2020 30.7.2020 Zmluva č. 0023-PRB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov
- stavba: BD 24...
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky 30416094  168,740.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/EKO/HLZ/2023 27.2.2023 Zmluva o úvere Štátny fond rozvoja bývania 31749542  167,480.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/EKO/HLZ/2024 23.2.2023 Zmluva o úvere Štátny fond rozvoja bývania 31749542  167,480.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 42/SOC/HLZ/2021 13.4.2021 Zmluva o dielo- Oprava havarijného stavu pavilónu K ZŠ Ul. Komenského L.I.R.R.,s.r.o. 36296414  167,253.16 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021013 15.4.2021 stavebné práce na Prestavbe domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  165,931.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 1190460007 23.5.2011 Stavebné práce na realizáciu stavby "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny" STRABAG s. r. o., 17317282  160,869.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021003 2.4.2021 stavebné práce Prestavba Domu špecialistov na BD STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  155,024.27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/OSR/HLZ/2024 3.5.2024 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín 30794536  149,877.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2021061 8.11.2021 Prestavba objektu internátu súp.č. 377 na bytový dom STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  149,816.95 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 12/MAJ/HLZ/2022 24.3.2022 Úprava výšky nájomného od 1.4.2022 TECHNOTUR s.r.o. Stará Turá 36704482  149,002.68 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská I312041R67901 15.2.2019 Podpora opatrovateľskej služby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 30854687  148,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 83/SOC/DOD/2021 23.11.2021 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo BENY-STAv Prievidza s.r.o. 36683744  148,047.53 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/VYS/DOD/2022 22.8.2022 Konverzia školy na MsÚ, Stará Turá naviac a menej práce STROJSTAV spol. s.r.o. 31573258  147,925.06 EUR 
Nastavenia cookies