Dodatok č. 16/MAJ/DOD/2023

Typ: Dodávateľská
Číslo: 16/MAJ/DOD/2023    Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo
Predmet : Zmena zmluvných podmienok, úprava ceny diela 
Partner: STROJSTAV spol. s.r.o.
IČO: 31573258
Adresa: Lipová 13, 971 01 Prievidza
Dátum zverejnenia: 5.6.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 5.6.2023 
Dátum účinnosti: 6.6.2023 
Platnosť do:  
Cena s DPH: 2,037,532.76 EUR 
  Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 5/VYS/HLZ/2021, Veľkosť: 1.24 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Spracovanie projektovej dokumentácie, poskytnutie služieb inžinierskej činnosti a na uskutočnenie stavebných prác : Prestavba objektu súp.č. 1 na Zariadenie pre seniorov, Stará Turá

Nastavenia cookies