Menu

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 28. novembra 2019

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 5.12.2019 | Aktualizácia: 5.12.2019