Menu

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 17. a 21. októbra 2019

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 30.10.2019 | Aktualizácia: 31.10.2019