Samospráva

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 15.apríla 2021

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 26.4.2021 | Aktualizácia: 26.4.2021