Samospráva

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 10. septembra 2020

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 23.9.2020 | Aktualizácia: 23.9.2020