Samospráva

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 15. októbra 2020

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 26.10.2020 | Aktualizácia: 26.11.2020