Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.1 30.1.2013 Predĺženie termínu dokončenia stavby Parkovisko pri rímskokatolíckom kostole PAK-INVEST, s.r.o.    
Detail Zmluva Dodávateľská 17/ext/2013 22.2.2013 Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 18/ext/2013 22.2.2013 Dohoda o hromadnom uzatváraní Dodatkov k Zmluve o poskytovani verejnych služieb Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 2013021 27.2.2013 Objednávame u Vás prenájom jedálne a občerstvenie pre dôchodcov Kunovice - Stará Turá v... Stredná odborná škola 00893188   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 13.3.2013 Správa majetku mesta Dom kultúry Javorina 36130125   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 13.3.2013 Správa majetku mesta Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 14.3.2013 Správa majetku mesta Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 15.3.2013 Správa majetku mesta Základná umelecká škola 36125270   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 2 18.3.2013 Správa majetku mesta Materská škola 36129453   
Detail Zmluva Dodávateľská 37/ext/2013 24.4.2013 Zmluva o poskytnutí služby - Zvýhodnené firemné hovory plus Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 7.5.2013 Zmluva o právnom zastúpení v spore č. 7C/231/2011 a 7C/34/2011 o neúplné podanie. Advokátska kancelária, Mgr. Vlasák Karol    
Detail Objednávka vyšlá 2013052 29.5.2013 Oprava sl. vozidla MsP AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429   
Detail Objednávka vyšlá 2013053 29.5.2013 Oprava sl. vozidla MsP AUTO - Rs. PLAST, s.r.o. 36830429   
Detail Objednávka vyšlá 2013074 25.6.2013 Pohrebné služby pre občana Milana Balažoviča Michalík Milan - KAMPEX 11979518   
Detail Zmluva Dodávateľská 1 25.6.2013 Úhrada kúpnej ceny za BD STINEX, s.r.o. 36295370   
Detail Zmluva Odberateľská 45/maj/2013 27.6.2013 Zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/76, 45/95, 45/105 DAVL, s.r.o. 36344176   
Detail Zmluva Odberateľská 3 2.7.2013 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Odberateľská 49/maj/2013 2.7.2013 Výpožička požiarneho vozidla AVIA valník Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Objednávka vyšlá 2013084 7.8.2013 Autobusová doprava na zájazd do Olomouca - Klub dôchodcov Papraď Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811   
Detail Zmluva Odberateľská 51/maj/2013 8.8.2013 Bezodplatná výpožička časti HZ Drgoňova Dolina MyjavaNET, s.r.o. 46682571   
Nastavenia cookies