Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 969/2011/UZ 16.6.2011 Dodatok č. 1: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 969 2011 UZ VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2011 17.6.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 16845/1 Ján Janík    
Detail Zmluva Dodávateľská 967/2011/D 22.6.2011 Dodatok č. 1: Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 967/2011/D VÚB, a.s. 31320155   
Detail Zmluva Dodávateľská 864939539 12.5.2011 Dodatok o pripojení (internet ZOS - služba ADSL Smart) GTS Slovakia, a.s. 35795662   
Detail Zmluva Odberateľská 44/maj/2011 28.6.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 884/1 Miroslav Líška    
Detail Zmluva Dodávateľská 46/ext/2011 29.6.2011 Darovacia zmluva na chodník HIGHWAYPOINT ONE, s.r.o. 44195044   
Detail Zmluva Odberateľská 1/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... Š.CH.    
Detail Zmluva Odberateľská 2/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... E.H.    
Detail Zmluva Odberateľská 3/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... Š.CH.    
Detail Zmluva Odberateľská 4/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... E.K.    
Detail Zmluva Odberateľská 5/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o... A. N.    
Detail Zmluva Odberateľská 6/2011 27.7.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby uzatvorená v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o... G. B.    
Detail Zmluva Odberateľská 8/2011 4.8.2011 Zmluva o poskytovaní sociálnej služby , uzatvorená v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o... E.V.    
Detail Objednávka vyšlá 2011105 28.9.2011 Oprava podláh a dlažby v ZOS, ZOS Stará Turá EÚ - Interiér s.r.o. 36301884   
Detail Zmluva Odberateľská 37/maj/2011 4.10.2011 Vecné bremeno na pozemku parc. č. 1057/8 a 1057/10 E.P.E., s.r.o. 36769789   
Detail Zmluva Dodávateľská DZ zo dňa 27.9.2011 5.10.2011 Darovacia zmluva PC LIBRA CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619   
Detail Zmluva Odberateľská 74/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 542/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Zmluva Odberateľská 75/maj/2011 3.11.2011 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 536/1 Artois, s.r.o. 35970278   
Detail Zmluva Dodávateľská 73/ext/2011 3.5.2011 dar výpočtovej techniky Ministerstvo vnútra SR 00151866   
Detail Zmluva Odberateľská 53/maj/2011 8.11.2011 zriadenie vecného bremena na pozemkoch parc. č. 45/8, 2/5, 2/8, 2/1, 5/1, 50/1 ZSE Distribúcia, a.s. Bratislava 36361518   
Nastavenia cookies