Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 21.3.2012 Správa majetku Centrum voľného času 36125270   
Detail Zmluva Odberateľská 28/maj/2012 3.4.2012 určenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Odberateľská 14/maj/2012 4.4.2012 darovacia zmluva na pozemok parc. č. 13567/5 Martin Dolnák    
Detail Zmluva Odberateľská 29/maj/2012 12.4.2012 zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4965 a 4960/1 Marián Augustín a Martina Juhásiková    
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2012-SPR 25.6.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení činnosti pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia... PYROSLOVAKIA s.r.o. 44 608 101   
Detail Zmluva Odberateľská 47/maj/2012 2.7.2012 Správa majetku mesta Dom kultúry Javorina 36130125   
Detail Objednávka vyšlá 2012091 16.7.2012 autobusová doprava na zájazd - Klub dôchodcov Ing. Bohuslav Hargaš 33443025   
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 10.8.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2012 28.8.2012 Komisionárska zmluva s LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. na poskytovanie služieb Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 5.9.2012 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 61/Kult/2011 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Dodávateľská 66/ext/2012 9.10.2012 Rámcová zmluva o vkladoch č. 120/ZV/2012 VÚB, a.s. 31320155   
Detail Objednávka vyšlá 2012121 12.10.2012 Objednávka tepla pre rok 2013 do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská 72/maj/2012 30.10.2012 zámena pozemkov parc. č. 542/58 za parc. č. 542/59 Ing. Ľuboš Chudý    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok ZSE Energia a.s. 30.10.2012 Dodatok k Zmluve o združenej dodávke elektriky - doplnenie zmluvy ZSE Energia a.s. 36677281   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 31.10.2012 Posunutie termínu dokončenia stavby do novembra 2012 MARO, s.r.o. 36407020   
Detail Zmluva Odberateľská 01/2007 3.12.2012 Dodávka tepla do Klubu dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č.2 6.12.2012 Multifunkčné ihrisko Ul. SNP pri BD č.263 a 264 Stará Turá - posunutie termínu dokončenia MARO, s.r.o. 36407020   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 10.1.2013 Zmluva o poskytnutí hromadných údajov z katastra nehnuteľností Katastrálny úrad Trenčín - správa katastra Nové Me    
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 11.1.2013 Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd (rodinný dom... PreVaK, s.r.o. 359115749   
Detail Zmluva Odberateľská 68/maj/2012 23.1.2013 zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 164/1 a 164/5 Trenčiansky samosprávny kraj 36126624   
Nastavenia cookies