Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 23/maj/2014 22.5.2014 Vecné bremeno na pozemku parc. č. 164/3 EUR-MED Slovakia s.r.o. 46154671   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/maj/2014 22.5.2014 Vecné bremeno na pozemkoch parc. č. 172/1 a 172/5 Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. 34147811   
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2014 17.6.2014 Dar nehnuteľnosti Zuzana Stančíková    
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2014 17.6.2014 Zriadenie vecného bremena Stanislav Švehla a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 34/maj/2014 19.6.2014 Zriadenie vecného bremena Ondrej Gašparík a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2014 24.6.2014 Zrušenie vecného bremena Vladimír Bies a manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 2014 13.5.2014 Mandátna zmluva B4F Slovakia, s.r.o. 46 112 481   
Detail Zmluva Odberateľská č.6 3.7.2014 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 12 7.7.2014 Nájom dlhodobého majetku Lesotur s.r.o. 36715191   
Detail Objednávka vyšlá 2014126 16.7.2014 Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení SPP - distribúcia, a.s.    
Detail Objednávka vyšlá 2014127 16.7.2014 Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení Západoslovenská energetika, a. s. 35823551   
Detail Objednávka vyšlá 2014128 16.7.2014 Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení UPC BROADBAND SLOVAKIA, s. r. o. 35971967   
Detail Objednávka vyšlá 2014129 16.7.2014 Žiadosť o vytýčenie Vašich zariadení PreVak s.r.o. - zákaznícke centrum 35915749   
Detail Objednávka vyšlá 2014142 24.7.2014 Vytýčenie telekomunikačných vedení a rádiových zariadení Slovak Telekom a.s. 35763469   
Detail Zmluva Dodávateľská 48/maj/2014 28.7.2014 Znluva o zriadení vecného bremena AQUATUR a.s. 36340456   
Detail Zmluva Dodávateľská 49/maj/2014 29.7.2014 zámenná zmluva pozemkov parc.č. 4854/9 a parc.č. 12567 M. B.    
Detail Faktúra došlá 51140313/414472 31.7.2014 Archívne škatule EMBA Trade, spol. s r.o. 34142860   
Detail Objednávka vyšlá 2014157 6.8.2014 Informačná tabuľa, ktorá bude inštalovaná na mieste realizácie aktivít projektu... T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Dodávateľská 4 28.8.2014 Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 61/kult/2011 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Dodávateľská 53/ext/2014 3.9.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0907 700 321) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Nastavenia cookies