Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 9/ext/2015 20.1.2015 Dotakok k zmluve o poskytovaní verejných služieb (0905296044, 0905446984,0905554872,0905... Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 10/ext/2015 21.1.2015 Servisné služby pre multifunkčné kopírovacie a tlačové zariedenie Toshiba e-Studio281c TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 27.1.2015 Projekt: Verejné osvetlenie mesta Stará Turá 1. etapa Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/ext/2015 30.1.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0915 811278, 0915 811277 - pre ZOS) + príloha... Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 11/ext/2015 (č.2015-01-263/PD) 30.1.2015 Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO3520c s príslušenstvom TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Zmluva Odberateľská 2/maj/2015 3.2.2015 Zriadenie vecného bremena CHIRANA T.Injecta, a.s. 36794619   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 26.2.2015 Rámcová zmluva na kancelárske potreby DAMITO, s.r.o. 44148542   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 24.2.2015 Rámcová zmluva o obchodnej spolupráci DAMITO, s.r.o. 44148542   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2015 19.2.2015 Rámcová zmluva na dodávku čistiacich a hygienických prostriedkov PROCLEAN slovakia s. r.o. 36341576   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 3 k zmluve o NFP 9.3.2015 Zmena názvu banky na strane Prijímateľa Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801   
Detail Zmluva Dodávateľská 21/ext/2015 17.3.2015 Zmluva o spolupráci - portál Odkazprestarostu.sk Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť 36070629   
Detail Zmluva Dodávateľská 23/ext/2015 20.3.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 627 392 - pre Školský úrad) + príloha... Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2015 1.4.2015 Správa majetku mesta Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Odberateľská 33/maj/2015 1.4.2015 Správa majetku mesta Dom kultúry Javorina 36130125   
Detail Zmluva Odberateľská 13/maj/2015 1.4.2015 Zriadenie vecného bremena Železnice Slovenskej republiky Bratislava 31364501   
Detail Zmluva Odberateľská 30/maj/2015 2.4.2015 Správa majetku mesta Základná umelecká škola 36 125 270   
Detail Zmluva Odberateľská 28/maj/2015 7.4.2015 Správa majetku mesta Materská škola 36 129 453   
Detail Zmluva Dodávateľská 29/maj/2015 7.4.2015 Správa majetku mesta Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská 35/maj/2015 27.4.2015 Zriadenie vecného bremena Jarmila Valentová    
Detail Zmluva Odberateľská 31/maj/2015 29.4.2015 Správa majetku Centrum voľného času 36 125 270   
Nastavenia cookies