Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 211/AO/13 28.6.2013 Zmluva o dodávke pitnej vody PreVaK, s.r.o. 359115749   
Detail Zmluva Dodávateľská 3 3.9.2013 Dodatok č. 3 k Zmluve č. 61/Kult/2011 T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 4 17.9.2013 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Odberateľská 59/maj/2013 2.10.2013 Darovanie nehnuteľností Milan Čudrnák    
Detail Zmluva Dodávateľská SC2013/050/STARÁ TURÁ 30.9.2013 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a. s. 45860637   
Detail Zmluva Odberateľská 57/maj/2013 4.10.2013 Darovanie nehnuteľností Mgr. Janka Olléová    
Detail Zmluva Dodávateľská SC2013/079/Stará Turá 17.9.2013 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a. s. 45860637   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 3 30.10.2013 Správa majetku Materská škola 36129453   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 5 30.10.2013 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Odberateľská 89/maj/2013 30.10.2013 Zámenná zmluva Ing. Štefan Medňanský    
Detail Zmluva Dodávateľská 3878/2013 a 3899/2013 7.11.2013 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA E.A. s.r.o. 35743565   
Detail Zmluva Odberateľská 1 20.11.2013 Predaj spoluvlastníckeho podielu z pozemku BD Hurbanova 156/72    
Detail Zmluva Dodávateľská Mandátna zmluva 18.11.2013 Autorský dozor a účasť v hodnotiacej komisii pre stavbu: "Verejné osvetlenie mesta Stará... LIGHTECH spol. s r. o. 35796332   
Detail Zmluva Dodávateľská 2 3.12.2013 Darčekové kupóny CADHOC Le Cheque Dejeuner, s.r.o. 31396674   
Detail Zmluva Dodávateľská 96/maj/2013 17.12.2013 Darovanie nehnuteľností Drahoslava Nemcová    
Detail Zmluva Odberateľská 102/maj/2013 17.12.2013 Zámena nehnuteností Jarmila Valentová    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 10 20.12.2013 Nájom pozemkov Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/ext/2014 (2014-01-189/PD) 24.1.2014 Zmluva o nájme reprografického zariadenia TOSHIBA e-STUDIO305 s príslušenstvom TOP SERVIS IT, a.s. 44387598   
Detail Zmluva Dodávateľská 51/maj/2012 5.3.2014 Zriadenie vecného bremena Ľubomír Roháček a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská č. 3 30.4.2014 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Nastavenia cookies