Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 5100000166 23.11.2011 Dodávka elektriny so zľavou 10% z ceny elektriny uvedenej v Cenníku tarifných produktov za... ZSE Energia a.s. 36 677 281   
Detail Zmluva Odberateľská 79/maj/2011 23.11.2011 Výpožička časti pozemkov parc. č. 17313/1 a parc. č. 17349/1 Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina 42025150   
Detail Zmluva Odberateľská 0111/2011 10.1.2012 Servisná zmluva - ZOS Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská 77/maj/2011 12.12.2011 Dar pozemku parc. č. 13566/2 a parc. č. 13567/6 Mária Pišoftová    
Detail Zmluva Odberateľská 80/maj/2011 2.1.2012 Zriadenie vecného bremena bremena na pozemku parc. č. 4101/1 Miroslav Labudík a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská 7/maj/2012 12.1.2012 Predaj nehnuteľností pozemku parc. č. 8560/6 a 8560/7 Ján Švancara a manž.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 12.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 61/Kult/2011 na zhotovenie časopisu Staroturiansky spravodajca T-ŠTÚDIO spol. s r. o. 34120866   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/SPR/2012 24.1.2012 Kolektívna zmluva 2012 Základná organizácia Sloves pri Mestskom úrade Stará Turá    
Detail Zmluva Odberateľská 10/maj/2012 23.1.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 313/2 - zast. plocha o výmer 44 m2 Mgr. Ivan Novomestský    
Detail Zmluva Odberateľská 11/maj/2012 27.1.2012 predaj nehnuteľnosti pozemok parc. č. 1610 Zuzana Hargašová    
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401201950102 25.1.2012 Zmena maximálnej výšky celkových investičných nákladov pre projekt: "Revitalizácia... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Detail Objednávka vyšlá 2012021 15.2.2012 Občerstvenie pre dôchodcov Stará Turá - Kunovice Stredná odborná škola 893188   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 9.3.2012 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Objednávka vyšlá 2012024 20.2.2012 Objednávka tepla na rok 2012 do Klubu dôchodcov St.Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Odberateľská 17/maj/2012 27.2.2012 Zriadenie vecného bremena na pozemku parc. č. 4084 Rímskokatolícka cirkev, farnosť Stará Turá 34012389   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/maj/2012 29.2.2012 darovacia zmluva na pozemok parc. č. 13567/4 RNDr. Dušan Hrušovský a MUDr. Igor Kundrát    
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401201950103 7.3.2012 Zmena termínu ukončenia realizácie aktivít projektu "Revitalizácia centrálnej mestskej zóny... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 7.3.2012 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 20.3.2012 Správa majetku Základná umelecká škola 36125270   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 20.3.2012 Správa majetku Materská škola 36129453   
Nastavenia cookies