Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 54/ext/2014 3.9.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0907 700321) Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 7 23.9.2014 Správa majetku Technické služby m.p.o. 35602210   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 4 24.9.2014 Správa majetku Základná škola Stará Turá 36125121   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 22.9.2014 Projekt "Stredisko triedeného zberu Stará Turá" Ministerstvo životného prostredia 42181810   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 4 24.9.2014 Správa majetku Materská škola 36 129 453   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 3 24.9.2014 Správa majetku Základná umelecká škola 36 125 270   
Detail Zmluva Odberateľská 59/maj/2014 6.10.2014 Zriadenie vecného bremena Ing. Ľuboš Chudý    
Detail Objednávka vyšlá 2014201 6.10.2014 Premiestnenie IP kamery na Námestí slobody ICS Systems, s.r.o. 36306452   
Detail Zmluva Dodávateľská 61/maj/2014 17.10.2014 Dar nehnuteľností Andrea Žemlová a Elena Žemlová    
Detail Zmluva Odberateľská 36/maj/2017 30.8.2017 Vecné bremeno na pozemku parc. 4006/4 a parc. č. 4025/24 PreVaK, s.r.o. 359115749   
Detail Objednávka vyšlá 2014237 27.10.2014 Odber tepla na rok 2015 - Klub dôchodcov Stará Turá Technotur s.r.o. Stará Turá 36704482   
Detail Zmluva Dodávateľská SC2014/065 31.10.2014 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu MET Slovakia, a.s. 45860637   
Detail Zmluva Dodávateľská 1220000204 31.10.2014 Zmluva o združených dodávkach zemného plynu LAMA energy a.s. 45890935   
Detail Zmluva Dodávateľská 73/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 74/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 75/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 76/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 77/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 78/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 79/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Nastavenia cookies