Zmluvy, faktúry, objednávky

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 80/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 81/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 82/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Dodávateľská 83/ext/2014 3.11.2014 Zmluva o bežnom účte KOMUNAL Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 5 4.11.2014 Správa majetku Materská škola 36 129 453   
Detail Zmluva Odberateľská 60/maj/2014 4.11.2014 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD Úradníčkova 193    
Detail Zmluva Dodávateľská 84/ext/2014 10.11.2014 Rámcová zmluva na termínované vklady Slovenská sporiteľňa, a.s. 00151653   
Detail Zmluva Odberateľská 86/maj/2014 11.11.2014 Zriadenie vecného bremena Ing. Ján Volár    
Detail Zmluva Dodávateľská 87/maj/2014 13.11.2014 Zriadenie vecného bremena Peter Gažovič a manž.    
Detail Zmluva Odberateľská Dodatok č. 1 4.12.2014 Zriadenie vecného bremena Vlastníci bytov v BD Úradníčkova 193    
Detail Zmluva Dodávateľská 4982/2014 9.12.2014 Zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská 4983/2014 9.12.2014 Zmluva o dodávke elektriny ZOS a ihrisko. MAGNA ENERGIA a.s. 35743565   
Detail Zmluva Dodávateľská 89/ext/2014 17.12.2014 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0917 301467)
Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 90/ext/2014 19.12.2014 Zmluva o poskytovaní služby: Zvýhodnené firemné hovory Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 91/ext/2014 19.12.2014 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0908 727 980) + príloha k Zmluve o... Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Objednávka vyšlá 2015004 7.1.2015 Oprava vozidla- NM 349 CB ARAVER, a. s. 679291   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/ext/2015 7.1.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0908 727980)
Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Odberateľská 3/maj/2015 12.1.2015 Zriadenie vecného bremena Mgr. Peter Čulák    
Detail Zmluva Dodávateľská 5/ext/2015 13.1.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0915 718654 - pre ZOS) + príloha k Zmluve o... Orange Slovensko a.s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská 24/ext/2015 20.3.2015 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (tel. č. 0918 627 392 - pre Školský úrad)... Orange Slovensko a.s. 35697270   
Nastavenia cookies