Zmluva č. Dodatok č. 2

Typ: Odberateľská
Číslo: Dodatok č. 2    
Predmet : Správa majetku mesta 
Partner: Základná umelecká škola
IČO: 36125270
Adresa: Ul. SNP 293/31, 916 01 Stará Turá
Dátum zverejnenia: 15.3.2013 
Dátum uzavretia zmluvy: 1.3.2013 
Dátum účinnosti: 1.3.2013 
Platnosť do:  
  Dodatok č. 2 - textová forma, Veľkosť: 58.28 kB
  Dodatok č. 2 - scan, Veľkosť: 61.54 kB
Previazané dokumenty:

Dodatok: Zmena časti prílohy č.1 zmluvy o dielo č. 22042010

Zmluva: 20% DPH - Dodatok k Mandátnej zmluve č. 6/2010 na výkon stavebného dozoru pre akciu „Obnova a rekonštrukcia Domu kultúry Javorina na Ul. M.R.Štefánika, Stará Turá

Faktúra: Práce na diele "Obnova a rekonštrukcia DK Javorina" - január 2011

Nastavenia cookies