Voľný čas

Športové popoludnie v školskom klube detí
29.6.2011

Športové popoludnie v školskom klube detí

Dňa 28.6.2011 sa v odpoludňajších hodinách konalo za krásneho slnečného počasia športové odpoludnie pre deti a rodičov pod záštitou Nadácia život.


Poznáte zajka, čo vždy krčí nos
21.4.2011

Poznáte zajka, čo vždy krčí nos

V cévečkovskom Babyclube v utorok 19. 4. prebehol predveľkonočný program Poznáte zajka, čo vždy krčí nos.


Morena, Moooorena ....
20.4.2011

Morena, Moooorena ....

Týždeň pred Vítaním jari sa postarali členky detského parlamentu o výrobu hlavnej postavy tohto celomestského podujatia – Morenu.


Deň Zeme v CVČ
20.4.2011

Deň Zeme v CVČ

V stredu 20. 4. sme v CVČ privítali vyše 70 predškolákov, ktorí s nami oslávili Deň Zeme.


Tradičné majstrovstvá detí ZŠ v CVČ
24.2.2011

Tradičné majstrovstvá detí ZŠ v CVČ

Všetky doobedia počas polročných prázdnin CVČ stará Turá deťom vyplnilo tradičnými majstrovstvami detí ZŠ.


Valentínska diskotéka pre deti
24.2.2011

Valentínska diskotéka pre deti

Jarné prázdniny vyplnilo CVČ deťom už od pondelka 14. 2. Na Valentínsku diskotéku, ktorú sme zorganizovali v spolupráci s Klubom 3 v ich priestoroch prišlo vyše 60 detí.


Spolupráca CVČ a školských klubov
24.2.2011

Spolupráca CVČ a školských klubov

CVČ Stará Turá v tomto školskom roku rozbehlo veľmi dobrú spoluprácu v oblasti športových aktivít so školskými klubmi.


Vianočný kapor
3.1.2011

Vianočný kapor

Dňa 23.12.2010 poriadalo CVČ pod vedením Miška Demka na plavárni v Starej Turej preteky pre žiakov v rôznych plaveckých disciplínach.


Centrum voľného času a deti Školského klubu detí
13.12.2010

Centrum voľného času a deti Školského klubu detí

Centrum voľného času (CVČ) v spolupráci so Školským klubom detí (ŠKD) pri ZŠ Hurbanova ul. sa od 11 októbra každý pondelok pravidelne stretával a spoločne si zašportovali pod vedením Miška Demka.


Pláva celá rodina
18.11.2010

Pláva celá rodina

V stredu dňa 17.11.2010 sa uskutočnila na plavárni v Starej Turej, v rámci svojho zdravia akcia , ktorú zorganizovala p. Milatová Ľubica z ŠKD pri ZŠ Stará Turá s Mgr. Michalom Denkom z CVČ.