Menu

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre financie, rozpočet a majetok mesta zo dňa 08.júna 2017

Mgr. Krištofíková, mesto Stará Turá, Publikované: 14.6.2017 | Aktualizácia: 14.6.2017