Samospráva

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 26. novembra 2020

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 8.12.2020 | Aktualizácia: 8.12.2020