Samospráva

Zápisnica z rokovania komisie MsZ pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie zo dňa 25.novembra 2021

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 1.12.2021 | Aktualizácia: 2.12.2021