Menu

Zápisnica z komisie výstavby, ÚP a dopravy zo dňa 15.10.2013

Zápisnica z KVUP a D konanej dňa 15.10.2013

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 22.10.2013