Menu

Zápisnica z komisie pre výstavbu ÚP a D, konanej dňa 10.04.2017

Zápisnica zo zasadnutia KVUPaD konanej dňa 10.04.2017

K stiahnutiu

MsÚ Stará Turá, Publikované: 12.4.2017