Menu

XXXVI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 3. 4. 2014 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.4.2014