Menu

XXVIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 14. 6. 2017 - uznesenia, hlasovanie poslancov a zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 22.6.2017