Menu

XX. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 27.10.2016 - uznesenia,hlasovanie a zápisnica

K stiahnutiu