Menu

XIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá 21.12.2015 - uznesenia,hlasovanie poslancov, zápisnica

K stiahnutiu

Mesto Stará Turá, Publikované: 22.12.2015