Menu

XIV. zasadnutie MsZ - 23.2.2012 - uznesenia, zápisnica a hlasovanie poslancov

Mesto Stará Turá, Publikované: 1.3.2012