Samospráva

VZN č. 9/2017 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2017 | Aktualizácia: 19.5.2020
Nastavenia cookies