Menu

VZN č. 9/2017 - Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mesto Stará Turá, Publikované: 15.12.2017 | Aktualizácia: 15.1.2018