Samospráva

VZN č. 9/2015-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.12.2015 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies