Menu

VZN č. 9/2015-Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné)

Publikované: 4.12.2015 | Aktualizácia: 15.1.2018