Samospráva

VZN č.8/2008 - Nar.o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území mesta Stará Turá (posledný stav textu platný ku dňu 13.12.2011) - (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 18.12.2011 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies