Samospráva

VZN č. 4/2017-Nar.o pravidlách určovania prevádzkového času predaja v obchode a prevádzkového času služieb v meste Stará Turá (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 28.4.2017 | Aktualizácia: 30.6.2021
Nastavenia cookies