Samospráva

VZN č. 22/2012 - Nar. o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.12.2012 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies