Samospráva

VZN č. 13/2011 – Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ktorým sa mení VZN č. 14/2007 – Nar. (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 14.12.2011 | Aktualizácia: 20.4.2020
Nastavenia cookies