Samospráva

VZN č. 10/2015-Nar. o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (neplatné)

Mesto Stará Turá, Publikované: 4.12.2015 | Aktualizácia: 19.5.2020
Nastavenia cookies