Výzva pre chalupárov

 Vážení chalupári,

ktorí trávite svoje voľné chvíle na chalupách v našom meste a hlavne na našich staroturianskych kopaniciach.

Veľmi Vás prosíme, aby ste v súčasnej dobe, pokiaľ to nie je nutné, obmedzili pobyt na chalupách v našom kraji. Väčšina z Vás pochádza z Bratislavy alebo iných väčších miest, kde je oveľa väčší výskyt ľudí a tým aj väčšie riziko, že ste sa stretli s niekým, kto je infikovaný vírusom COVID-19.  Dnes už si naozaj nikto z nás nemôže byť istý, či sa nestretol s niekým, kto tento vírus v tele má. V celom kopaničiarskom kraji je vysoký podiel staršej generácie občanov a svojim pobytom a najmä voľným pohybom po obchodoch či verejných priestranstvách môžete aj bez Vášho vlastného vedomia nakaziť našich, najmä starších, občanov.

Úctivo Vás žiadame, milí chalupári, zostaňte v tejto pre všetkých mimoriadnej situácii v svojich domovoch, pri svojich rodinách. Vaše chalupy, záhradky a kopaničiarska príroda tu na Vás počkajú. 

MsÚ Stará Turá, Publikované: 16.3.2020
Nastavenia cookies